Ublik Green Polana nowy projekt

Ublik Green powiększył się o nowe miejsce – Ublik Green Polana. Co ważne , nie zagęszczamy, nie tworzymy osady gęsto postawionych standardowych domków. Stworzyliśmy to miejsce na nowym terenie, dbając o przestrzeń wokoło, styl architektoniczny, nawiązujący do tradycyjnego budownictwa regionu – stara ceramiczna dachówka, ciemno brązowa drewniana elewacja z elementami otynkowanymi na biało.

Ublik Polana to wspólny projekt nasz i naszych znajomych inwestorów, dla których estetyka, ład przestrzenno-architektoniczny, poszanowanie otaczającej natury są kwestią równie ważną jak aranżacja samych wnętrz.

Jak najmniej ingerencji w naturę, bez płotów, chodników, latarni. Prosto i minimalistycznie.